Urban Oratorio je pokračovaním skúmania terénu veľkých vokálno-inštrumentálnych diel a ich pretavovania na malú, nezávislú koncertno-divadelnú scénu. Podobne ako v opere Zbojníci spracovávali Beňačka s Piačekom skúsenosť opernú a pracovali s libretom z Verdiho opier, teraz zasa vychádzajú z oratoriálnych diel Giuseppe Verdiho, Gabriela Faurého, Igora Stravinského a iných. Urban Oratorio je komorná zvuková inštalácia navrhnutá pre priestory katedrál s dlhou ozvenou. Zvukovo sa blíži ambientným, veľkým, pomalým plochám, do ktorých sú postupne zasadzované reálne zvuky, ktoré nás obklopujú v každodennom živote v meste (ulice, stanice, kaviarne, rôzne typy práce, ihriská a podobne). Ďalšou vrstvou sú spievané texty v latinčine, ktoré vychádzajú práve z vyššie spomenutých diel klasických skladateľov. Urban Oratorio je otvorené dielo, ktoré síce pozostáva z viacerých pevne definovaých častí, tie sa však môžu počas predstavenia prelínať, meniť sa a ich dĺžka nie je presne určená. Časti vychádzajú z reálnych mestských ruchov a ich pracovné názvy sú Práca, Putovanie, Správa, Oddych a podobne.

Hudba, libreto, scéna, technická realizácia: Stano Beňačka a Marek Piaček
Premiéra: 1. 10. 2011, Košice, v rámci Bielej Noci.