Kostol Premonštrátov, Košická Biela noc 2011, Mio-Mio: Urban Oratorio

Kostol Premonštrátov, Košická Biela noc 2011, Mio-Mio: Urban Oratorio

 

Zvukový záznam z premiéry v sobotu 1. 10. 2011, 21:00, Kostol Premonštrátov, Hlavná ulica, Košická Biela noc.

Viac o Bielej noci

Urban Oratorio vzniklo na podnet Košickej bielej noci. Mio-Mio pokračujú v skúmaní terénu veľkých vokálno-inštrumentálnych diel a v ich pretavovaní do malej, nezávislej koncertno-divadelnej scény. Podobne ako v opere Zbojníci spracovávali Beňačka s Piačekom skúsenosť opernú a pracovali s libretom z Verdiho opier, teraz vychádzajú z oratoriálnych diel o. i. Giuseppe Verdiho, Gabriela Faurého, Igora Stravinského, Sergeja Prokofieva a iných. Urban Oratorio je komorná zvuková inštalácia navrhnutá pre priestory katedrál s dlhým dozvukom. Zvukovo sa blíži ambientným, veľkým, pomalým plochám, do ktorých sú postupne zasadzované reálne zvuky, ktoré nás obklopujú v každodennom živote v meste (ulice, stanice, kaviarne, rôzne typy práce, ihriská a podobne). Ďalšou vrstvou sú spievané texty v latinčine, ktoré vychádzajú práve z vyššie spomenutých diel klasických skladateľov. Urban Oratorio je otvorené dielo, ktoré síce pozostáva z viacerých pevne definovaých častí, tie sa však môžu počas predstavenia prelínať, meniť sa a ich dĺžka nie je presne určená. Časti vychádzajú z reálnych mestských ruchov.

Názvy častí sú:

 • 1. Ora et labora
 • Medzihra – Viderunt omnes
 • 2. Obchod
 • Medzihra – Viderunt omnes
 • 3. Peregrinus
 • Medzihra – Viderunt omnes
 • 4. Oddych
 • Medzihra – Viderunt omnes
 • 5. Inter armae silent musee

Urban Oratorio trvá cca 30 min.

Technicky ide o štvorkanálovú inštaláciu s využitím priestorovej distribúcie zvukov v reálnom čase.

Technické vybavenie potrebné k realizácii Urban Oratoria:

 • 2 Mio DigiWalker P560 s nainštalovaným softvérom Clanger Theremin
 • 2 iPady (1 alebo 2) so softvérmi: DJ Sound Box, SyloSynth, SoundPrism, MadPad HD a i.
 • 1 iPhone 4 so softvérom MadPad
 • 2 netbooky Asus EEE so softvérmi Foobar a Videolan
 • 2 bezdrôtové mikrofóny a prijímače
 • 2 mixpulty
 • 4 aktívne boxy
 • 1 stôl min 2m x 1m
 • 2 LED RGB reflektory
 • kabeláž

Pri realizácii zvukových podkladov boli použité softvéry pre iPad ako MadPad, FL Studio HD či Sunrizer.
Zvuky nahrali Mio-Mio na rôznych miestach Bratislavy, Žiliny a Považskej Bystrice pomocou ZOOM H4 a H4n a iPhone+iRig Mic.
V časti Inter armae silent musee je použitý sampel zo skúšky FS Považan na festivale Považské STROJartNE zo 14. 9. 2011.
V časti Obchod sú použité sample z projektu Ludi Solnae – nahrávky hypermarketov a reťazcov Žiliny Baumax a Mirage (nahrávali Ivana Rumanová, Dušan Dobiaš, Daniel Kozlík a Marek Piaček).