Lesť rozmyslu je komornou instantnou operou, ktorá sa zaoberá procesom rozdeľovania Československa v roku 1992. Beňačka a Piaček už v roku 2000 pracovali na opere Posledný let o živote a diele M. R. Štefánika. Téma spolužitia Čechov a Slovákov im je teda aj umelecky blízka. Na podnet Fedora Blaščáka a Marka Adamova sa pustili do skúmania terénu nedávnej histórie – stretnutia Vladimíra Mečiara a Václava Klausa v roku 1992, na ktorom sa pod platanom v záhradí vily Tugendhat v Brne dohodli na delení spoločného štátu (o obsahu ich rozhovoru dodnes kolujú len legendy). Mio-Mio inšpirovaní operami Nixon in China, či Death of Klinghoffer Johna Adamsa, sa zaoberajú dejinnými udalosťami, ktoré ovplyvnili aj ich osobné životné osudy. S pomocou Martina Ondrisku (pracovali s ním už na operách Kráľ duchov, Malevich-Malevich, …) vzniklo libreto a celková koncepcia opery. Podobne ako v opere Zbojníci aj v najnovšej opere sa opäť zjaví postava francúzskeho generála M.R.Š. Technológiu použitú v Ľsti rozmyslu si Mio-Mio naživo vyskúšali pri realizácii Urban Oratoria v Košiciach. Ide o štvorkanálový setup, ovládaný z javiska s použitím vždy dvoch kusov zariadení – on stage mix, Mio DigiWalker P560, iPad, netbook Asus EEE, bezdrôtový mikrofón a prijímač.