Posts tagged "Košice"
Mio-Mio: Urban Oratorio

Mio-Mio: Urban Oratorio

Mio-Mio: Urban Oratorio. Zvukový záznam z premiéry, Košická Biela noc, sobota 1. 10. 2011 o 21:00, Kostol Premonštrátov, Hlavná ulica, Košice. Mio-Mio pokračujú v skúmaní terénu veľkých vokálno-inštrumentálnych diel a v ich pretavovaní do malej, nezávislej koncertno-divadelnej scény.

Urban Oratorio – premiéra v Košiciach

Urban Oratorio je pokračovaním skúmania terénu veľkých vokálno-inštrumentálnych diel a ich pretavovania na malú, nezávislú koncertno-divadelnú scénu.