Toto je rozhovor pred vystúpením súboru Mio-Mio na festivale New-New 2008 v Brne. Rozhovor viedla Zuzana Friday Přikrylová.